ISSN 2078-4163 (Print), 2078-4171 (Online)

Azerbaijan National Academy of Sciences

AZERBAIJANI ASTRONOMICAL JOURNAL

Azerbaijani Astronomical Journal of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)
is founded in 28 Aprel 2006

All Issues
2018
Vol.13 No.1
Vol.13 No.2
2017
Vol.12 No.1
Vol.12 No.2
Vol.12 No.3
2016
Vol.11 No.1
Vol.11 No.2
Vol.11 No.3
2015
Vol.10 No.1
Vol.10 No.2
Vol.10 No.3
2014
Vol.9 No.1
Vol.9 No.2
Vol.9 No.3
Vol.9 No.4
2013
Vol.8 No.1
Vol.8 No.2
Vol.8 No.3
Vol.8 No.4
2012
Vol.7 No.1
Vol.7 No.2
Vol.7 No.3
Vol.7 No.4
2011
Vol.6 No.1
Vol.6 No.2
Vol.6 No.3
Vol.6 No.4
2010
Vol.5 No.1
Vol.5 No.2
Vol.5 No.3
Vol.5 No.4
2009
Vol.4 No.1 - 2
Vol.4 No.3 - 4
2008
Vol.3 No.1 - 2
Vol.3 No.3 - 4
2007
Vol.2 No.1 - 2
Vol.2 No.3 - 4
2006
Vol.1 No.1 - 2
Vol.1 No.3 - 4

“Azərbaycan Astronomiya Jurnalı”nın redaksiya heyətinin tərkibi

N.S. Cəlilov - baş redaktor
E.S.Babayev - baş redaktorun müavini
G.R.Bahəddinova - məsul katib

Üzvlər:
- Asvarov A.İ. (AMEA Fizika İnstitutu)
- Əliyev C.S (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Həziyev Q.Ə. (AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası)
- Hüseynov V.A. (Bakı Dövlət Universiteti)
- İsmayılov N.Z. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Quliyev Ə.S. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Quluzadə C.M. (Bakı Dövlət Universiteti)
- Mikayılov X.M. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)

Beynəlxalq Şura:
- Baleqa Y.Y. (Rusiya Elmlər Akademiyası)
- Dağkəsəmənski R.D. (Rusiya Elmlər Akademiyası)
- Həsənov S.Ə. (MDU, Rusiya)
- Musayev F.A. (Rusiya Elmlər Akademiyası)
- Krosbi N.B. (Aeronomiya İnstitutu, Belçika)
- Obridko V.N. (Rusiya Elmlər Akademiyası)
- Rozelot J.-P. (Fransa)
- Ştaude Y. (Potsdam Astrofizika İnstitutu, Almaniya)
- Teyfel V.Q. (Astrofizika İnstitutu, Qazaxıstan)


 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
BÜROSUNUN QƏRARI

№ 3/5,

26 aprel 2017-cü il

© 2006-2017, Azerbaijan National Academy of Sciences.
© 2006-2017, Shamakhy Astrophysical Observatory named after N.Tusi, ANAS. All rights reserved.