ISSN 2078-4163 (Print), 2078-4171 (Online)

Azerbaijan National Academy of Sciences

ASTRONOMICAL JOURNAL OF AZERBAIJAN

Astronomical Journal of Azerbaijan of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS)
is founded in 28 Aprel 2006

All Issues
2023
Vol.18 No.1
Vol.18 No.2
2022
Vol.17 No.1
Vol.17 No.2
2021
Vol.16 No.1
Vol.16 No.2
Special Issue
2020
Vol.15 No.1
Vol.15 No.2
2019
Vol.14 No.1
Vol.14 No.2
2018
Vol.13 No.1
Vol.13 No.2
2017
Vol.12 No.1
Vol.12 No.2
Vol.12 No.3
2016
Vol.11 No.1
Vol.11 No.2
Vol.11 No.3
2015
Vol.10 No.1
Vol.10 No.2
Vol.10 No.3
2014
Vol.9 No.1
Vol.9 No.2
Vol.9 No.3
Vol.9 No.4
2013
Vol.8 No.1
Vol.8 No.2
Vol.8 No.3
Vol.8 No.4
2012
Vol.7 No.1
Vol.7 No.2
Vol.7 No.3
Vol.7 No.4
2011
Vol.6 No.1
Vol.6 No.2
Vol.6 No.3
Vol.6 No.4
2010
Vol.5 No.1
Vol.5 No.2
Vol.5 No.3
Vol.5 No.4
2009
Vol.4 No.1 - 2
Vol.4 No.3 - 4
2008
Vol.3 No.1 - 2
Vol.3 No.3 - 4
2007
Vol.2 No.1 - 2
Vol.2 No.3 - 4
2006
Vol.1 No.1 - 2
Vol.1 No.3 - 4
Instructions
Qaydalar
Rules
Sample

“Azərbaycan Astronomiya Jurnalı”nın redaksiya heyətinin tərkibi

Cəlilov N.S. - baş redaktor
İsmayılov N.Z. - baş redaktorun müavini
Adıgözəlzadə H.N. - məsul katib


Üzvlər:

- Babayev E.S. (Bakı Dövlət Universiteti)
- Ətayi Ə.Ə. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Quliyev Ə.S. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Rüstəmov C.N. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Hüseynov N.Ə. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Hüseynov V.A. (AMEA Fizika İnstitutu)
Texniki redaktorlar:

- Tağıyeva C.C. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
- Salehli O.M. (AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası)
 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
BÜROSUNUN QƏRARI

№ 6/13,

12 noyabr 2021-ci il

The journal is indexed in

© 2006-2019, Azerbaijan National Academy of Sciences.
© 2006-2019, Shamakhy Astrophysical Observatory named after N.Tusi, ANAS. All rights reserved.